Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

832. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti, stran 782.

Na podlagi 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam za ohranjanje dnevne likvidnosti
1. V skladu z določeno denarno politiko Banke Slovenije, na. podlagi katere so sprejete stopnje obvezne rezerve in višina reeskontne kvote, preneha veljati sklep o pogojih in načinu dajanja kreditov bankam in drugim finančnim organizacijam (Uradni list SFRJ, št. 8/91 s spremembami do 72/91).
2. Banka, ki na podlagi 4. točke ugotovitvenega sklepa o prevzemu določenih terjatev in obveznosti od NBJ (Uradni list RS, št. 21/91) črpa pri Banki Slovenije posebni likvidnostni kredit na podlagi neto zmanjšanja deviznih prihrankov, vrne Banki Slovenije celotni izkoriščeni znesek posebnega likvidnostnega kredita dne 4. novembra 1991.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 13/91
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.