Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

831. Sklep o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov, stran 782.

Na podlagi 5. in 6. točke 25. člena, 30. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o višini reeskontne kvote za črpanje reeskontnih in lombardnih kreditov
1. V skladu s sprejeto denarno politiko Banke Slovenije znaša skupna reeskontna kvota vseh bank v Republiki Sloveniji 3,3 milijarde SLT. Do tega zneska lahko banke, v skladu s svojo dnevno likvidnostjo, črpajo in vračajo reeskontne in lombardne kredite.
2. Znesek reeskontne kvote za vsako posamezno banko je na podlagi sklepa o načinu določanja reeskontnih kvot (Uradni list RS, št. 18/91) določen v pregledu, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa črpajo reeskontne in lombardne kredite v večjem znesku, kot je določeno s tem sklepom, uskladijo več črpane zneske najkasneje do 10. novembra 1991
4. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 12/91
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.
      PREGLED DELEŽA BANK V SKUPNI REESKONTNI KVOTI
--------------------------------------------------------------------
                               Znesek
  Naziv banke           Koeficient      reeskontne
                       v%        kvote
                             v tisoč SLT
--------------------------------------------------------------------
  1                     2          3
--------------------------------------------------------------------
1  Kreditna banka Maribor        9.5595       315,465
2  Ljubljanska banka D. D. Ljubljana  42.8302      1,413,396
3  Abanka Ljubljana           3.7695       124,395
4  Dolenjska banka Novo mesto      1.0834        35,753
5  Posavska banka Krško         0.8765        28,924
6  Banka Zasavje Trbovlje        0.5389        17,783
7  Splošna banka Celje         4.7717       157,466
8  Pomurska banka Murska Sobota     8.7239       287,890
9  Koroška banka Slovenj Gradec     0.9427        31,109
10 Splošna banka Velenje        1.3160        43,427
11 Stanovanjsko komunalna banka
  Ljubljana              3.5073       115,742
12 Komercialna banka Nova Gorica    6.6147       218,285
13 Splošna banka Koper         3.1743       104,753
14 Ljubljanska banka Banka
  Domžale               1.1323        37,367
15 Gorenjska banka Kranj        3.4091       112,499
16 Razvojna banka Ljubljana       1.0907        35,993
17 Komercialna banka Triglav
  Ljubljana              0.2903        9,580
18 Nova banka Ljubljana         0.3893        12,846
19 Slovenska investicijska banka
  Ljubljana              0.9255        30,541
20 Slovenska zadružna kmetijska
  banka Ljubljana           2.1791        71,909
21 E banka Maribor           1.5567        51,370
22 Univerzalna banka kemija
  Ljubljana              0.2020        6,667
23 Laenderbank Ljubljana        0.6585        21,732
24 Probanka Maribor           0.1727        5,699
25 Hipotekama banka Brežice       0.1036        3,420
26 Štajerska banka obrti
  in podjetništva Celje        0.1815        5,991
--------------------------------------------------------------------
  Skupaj               100.0000      3,300,000
--------------------------------------------------------------------