Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

830. Sklep o načinu obračunavanja, zaračunavanja in plačevanja aktivnih in pasivnih obresti Banke Slovenije, stran 781.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o načinu obračunavanja, zaračunavanja in plačevanja aktivnih in pasivnih obresti Banke Slovenije
1. Banka Slovenije obračunava, zaračunava in plačuje obresti za kredite in druge terjatve ter za sredstva, ki so v njenem depozitu na način, določen s tem sklepom.
2. Za kredite in druge terjatve obračunava Banka Slovenije obresti mesečno, zaračunava pa najpozneje v petih dneh po preteku meseca za prejšnji mesec.
Banke plačajo zaračunane obresti najpozneje osmi dan v mesecu za prejšnji mesec.
3. Za izločeno, obvezno rezervo bank na posebnem računu obračunava Banka Slovenije obresti mesečno in plačuje v osmih dneh po preteku meseca za prejšnji mesec.
4. Za znesek neizpolnjene povprečne obveznosti izločene obvezne rezerve, obračuna banka in plača Banki Slovenije predpisane obresti sočasno s predložitvijo poročila o izpolnjevanju obveznosti.
5. Pri obračunu obresti se uporablja mesečna konformna obrestna mera za koledarsko število dni v mesecu, za katerega se obračunavajo obresti. Za obdobje, krajše od enega meseca, se obresti obračunavajo po proporcionalni metodi.
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 10/91
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.