Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

829. Sklep o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank, stran 781.

Na podlagi 65. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank
1. Banke pošiljajo Banki Slovenije mesečna in desetdnevna poročila o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva.
2. Mesečno poročilo sestavljajo banke po stanju zadnjega dne v mesecu, za katerega poročajo.
Mesečno poročilo vsebuje vse podatke iz knjigovodstva banke, ki je ažurirano, formalno, računsko in vsebinsko prekontrolirano, vključno z vsemi poslovnimi spremembami za zadnji dan v mesecu.
Mesečno poročilo, ki se daje za mesec, za katerega se predloži tudi periodični obračun oziroma zaključni račun, predloži banka v rednem roku in vsebuje stanje na računih pred zaključnimi knjiženji.
Za mesece, ko banke sestavljajo periodični in zaključni račun pripravijo in sestavijo banke še posebno poročilo po opravljenih zaključnih knjiženjih in ga predložijo Banki Slovenije v roku, ki je določen za oddajo obračuna pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.
Mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva pošiljajo banke na predpisanem obrazcu. Poročilo pošiljajo banke na magnetnem mediju, ali s prenosom podatkov po javnem omrežju za prenos podatkov. Sočasno pa pošljejo tudi izpis podatkov.
Mesečno poročilo za prejšnji mesec predloži banka Banki Slovenije šesti delovni dan v mesecu.
3. Desetdnevno poročilo sestavljajo banke s stanjem na dan desetega, dvajsetega in zadnjega dne v mesecu.
Desetdnevno poročilo vsebuje določene podatke o knjigovodskem stanju sredstev in plasmajev bank, ki so formalno, računsko in vsebinsko prekontrolirani.
Desetdnevno poročilo pošiljajo banke na predpisanem obrazcu po telefaksu.
Desetdnevno poročilo predloži banka Banki Slovenije 5., 15. in 25. v mesecu za preteklo dekado. Ta rok se lahko podaljša za praznike.
4. Druge finančne organizacije, ustanovljene po zakonu o bankah in drugih finančnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90, 72/90 in 79/90) sestavljajo mesečno poročilo in ga redno pošiljajo Banki Slovenije v predpisanih rokih, dokler svojega poslovanja ne uskladijo s predpisi, vendar najdlje do 30. 6. 1992.
5. Mesečno poročilo iz tega sklepa pošiljajo Banki Slovenije tudi poslovne enote bank, ki imajo sedež izven Republike Slovenije in predstavništvo Poštne hranilnice Beograd v Ljubljani za del poslovanja, ki ga opravljajo v Republiki Sloveniji.
6. Banka Slovenije določi z navodili metodologijo in način sestavljanja mesečnega in desetdnevnega poročila.
7. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 9/91
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost