Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

826. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank, stran 780.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve bank
1. V sklepu o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve (Uradni list RS, št. 18/91-I) se v prvem odstavku 2. točke v določbi pod 1) odstotek 20% nadomesti z odstotkom 7%.
2. Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi: "8.a Ne glede na 8. točko tega sklepa izpolnijo banke obveznost na podlagi obračuna za mesec september 1991 tako, da je v povprečju znesek izločene obvezne rezerve najmanj enak znesku obračunane obvezne rezerve in to:
1) v obdobju od 14. oktobra do 31. oktobra 1991 obračunan po stopnjah, ki veljajo do 31. oktobra 1991 in,
2) v obdobju od 4. novembra do 10. novembra 1991 obračunan po stopnjah, ki veljajo od 4. novembra 1991."
3. Poročilo o obračunu obvezne rezerve za mesec september 1991 sestavijo banke po stopnjah, določenih s tem sklepom, in predložijo Banki Slovenije na predpisanem obrazcu do 5. novembra 1991.
Poročilo o izpolnjevanju obveznosti na podlagi obračuna za mesec september 1991 sestavijo banke na predpisanem obrazcu in v predpisanem roku pošljejo posebej za obdobje od 14. oktobra do 31. oktobra 1991 in posebej za obdobje od 4. novembra do 10. novembra 1991.
4. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 4. novembra 1991.
Št. DP 4-1/91
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.