Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

825. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini, stran 779.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1. V 1. točki sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini (Uradni list RS, št. 17/91-I) se za banko pod zaporedno številko 9 doda banka pod zaporedno številko 10:
"10. UBK banka d.d. Ljubljana 1,0", številka "140,0" pa se nadomesti s številko "141,0". 2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.