Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

823. Sprememba navodila za izvajanje četrtega, enajstega in prvega odstavka 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine, stran 779.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, 11. člena in tretjega odstavka 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine. (Uradni list RS, št. 17/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
SPREMEMBE NAVODILA
za izvajanje 4., 11., in prvega odstavka 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine
1. V navodilu za izvajanje 4., 11. in prvega odstavka 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 18/91-I) se črtata 7. in 8. točka.
2. Točke 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. postanejo točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14.
3. V točki 11 se beseda "žiro" nadomesti z besedo "tekoči", številka "50100-611-60015" pa se nadomesti s številko "85000".
4. To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.