Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

818. Odlok o oznaki državne pripadnosti letal, stran 777.

Na podlagi drugega odstavka 70. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o oznaki državne pripadnosti letal
1. člen
Oznaka državne pripadnosti letal, vpisanih v Register letal Republike Slovenije, je »SL«.
2. člen
Pooblašča se minister za promet in zveze, da obvesti Mednarodno telekomunikacijsko unijo (ITU) o izbrani oznaki in pridobi njeno soglasje za uporabe oznake iz 1. člena tega odloka ter nato o tem obvesti Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo (ICAO).
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 392-02/91-4/2-8
Ljubljana, dne 28. oktobra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.