Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1991 z dne 25. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1991 z dne 25. 10. 1991

Kazalo

813. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, stran 770.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah
Razglaša se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 24. oktobra 1991 in na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 23. oktobra 1991.
Št. 0100-29/91
Ljubljana, dne 24. oktobra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah
1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 24/88 in 1/90) se v taksni tarifi tarifne številke 4, 4a, 5 in 6 spremenijo tako, da se glasijo:
              »Tar. št. 4
                                Taksa v točkah
  Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije (10. do 14. člen zakona o državljanstvu
Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-I) ali za
prenehanje državljanstva Republike Slovenije (18. do 24.
člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije) ali za
odločbo o ugotovitvi, da je državljanu Republike Slovenije
prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen zakona o
državljanstvu Republike Slovenije)                    2.000
  Opomba:
  1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno
ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača
za vse družinske člane samo ena taksa;
  2. takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.
 
              Tar. št. 4a
  Za odločbo o vlogi državljana druge republike za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije (40. člen zakona o
državljanstvu Republike Slovenije) in za odločbe o prošnji oseb,
ki jim je bilo odvzeto državljanstvo Ljudske Republike Slovenije
in FLRJ, za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (41. člen
zakona o državljanstvu Republike Slovenije)                200
  Opomba:
  Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo
Republike Slovenije po 40. členu zakona o državljanstvu Republike
Slovenije, se plača za vse družinske člane samo ena taksa.
 
              Tar. št. 5
  Za izdajo potne listine ali za izdajo dvojnika potne listine:
  1. za državljane Republike Slovenije:
  a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 5 let           100
  b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 10 let          200
  c) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako osebo         100
  č) za izdajo dvojnika potnega lista iz točk a in b, se plača
dvakratna vrednost takse
  2. za tuje državljane:
  a) za izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za tujca        150
  b) za izdajo ali podaljšanje potnega lista za begunca         100
  c) za izdajo dovoljenja za vstop (turistična prepustnica)        50
  č) za izdajo dvojnika potnega lista iz točk a in b se plača
dvakratna vrednost takse
  Opomba:
  1. za sočasno izdajo ali za izdajo dvojnika potnega lista, v
katerega se sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe
samo ena taksa;
  2. za naknadni vpis otrok v potni list se plača taksa po 1.
točki pod a te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se
naenkrat vpiše v potni list;
  3. za podaljšanje potnih listov se zaračuna taksa po točki 1.
pod b;
  4. organ, ki izda potno listino tujcu ali beguncu, lahko
zavezanca oprosti plačila takse, če je ne more plačati.
 
              Tar. št. 6
  Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v tej
tarifni številki:
  1. za državljane Republike Slovenije:
  a) za vizum za neomejeno število potovanj               100
  b) za klavzulo »poslovno v...«                     60
  2. za tuje državljane:
  – na mejnem prehodu:
  a) za prihodno-odhodni vizum                      160
  b) za odhodni vizum                          160
  c) za tranzitni vizum                         150
  – pri pristojnem organu:
  a) za vizum za eno potovanje                      60
  b) za vizum za več potovanj                      160
  c) za vizum za neomejeno število potovanj               180
  č) za odhodni vizum                           30
  d) za poslovni oziroma delovni vizum                  200
  e) za dovoljenje za začasno prebivanje                 100
  f) za dovoljenje za stalno prebivanje                 300
  Opomba:
  1. za vizum na potni listini, v katero so vpisani družinski
člani, se plača ena taksa;
  2. za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa,
kadar se nosilec potne listine izseljuje iz Republike Slovenije;
  3. organ, ki izda vizum na potni listini za tujca, lahko
taksnega zavezanca oprosti plačila takse za vizum, če je ne more
plačati.«
2. člen
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanji tarifi.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/5
Ljubljana, dne 24. oktobra 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti