Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991

Kazalo

694. Sklep o obveznosti poročanja o opravičenih razlikah v vrednosti, nastalih pri plačevanju s tujino, stran 641.

Na podlagi 40. in 34. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o obveznosti poročanja o opravičenih razlikah v vrednosti, nastalih pri plačevanju s tujino
1. Domače osebe, razen fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki izvažajo in uvažajo blago in storitve, morajo o vseh razlikah v vrednosti, ki nastanejo iz teh poslov s tujino in presegajo 5000 DEM oziroma protivrednosti v drugi valuti, niso pa bile določene s pogodbo, poročati Banki Slovenije.
Razlike v vrednosti iz prvega odstavka te točke so:
1) razlika med prodajno vrednostjo, ki je navedena v izvozni carinski deklaraciji, in plačilom prejetim za izvoženo blago;
2) razlika med nabavno vrednostjo, ki je navedena v uvozni carinski deklaraciji, in plačilom za uvoženo blago;
3) razlika med vrednostjo opravljene storitve, ki je navedena v fakturi, in plačilom za opravljeno storitev;
4) razlika med sprejetimi in opravljenimi plačili, ki nastane zaradi prevoznih rizikov, bonifikacij, penalov, rabatov, popravkov vrednosti in drugih nepredvidenih obveznosti.
2. Poročilo o nastalih razlikah v vrednosti iz 1. točke tega sklepa morajo zavezanci predložiti Banki Slovenije v 15. dneh po opravičenju razlike. Poročilo predložijo na obrazcih, ki sta sestavni del tega sklepa.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. oktobra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost