Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1991 z dne 11. 10. 1991

Kazalo

683. Navodilo za izvajanje 7. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine, stran 619.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
NAVODILO
za izvajanje 7. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti bank v plačilih do tujine
1. Banke s sedežem v Republiki Slovenije in deli bank v Republiki Sloveniji, katerih sedež je izven Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banke) so dolžne celotni znesek tuje gotovine, odkupljene od pogodbenih menjalcev in v lastnih menjalnicah, prenesti na račune Banke Slovenije v tujini ali na devizne tekoče račune pri pooblaščenih bankah. Rok za prenos tuje gotovine, zbrane v preteklem tednu, je najkasneje v sredo oziroma prvi naslednji delovni dan.
2. Banka prenaša sredstva na račune v tujini ali na devizne tekoče račune pri pooblaščenih bankah praviloma v DEM oziroma po nalogu Banke Slovenije v drugi valuti, preračunano po srednjih tečajih, veljavnih na dan prenosa. O tem obvesti Banko Slovenije z obrazcem, ki je sestavni del navodila za izvajanje 4., 11. in prvim odstavkom 13. člena sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine. Obvestilu banka priloži izpisek tuje banke ali kopijo šifriranega naloga za prenos.
3. Devizno protivrednost čekov banka prenaša na račune Banke Slovenije v rokih in na način kot za tujo gotovino s tem, da rok začne teči z dnem, ko je bil ček unovčen v tujini oziroma predložen v izplačilo banki (za čeke, za katere je bankam vnaprej odobreno kritje na računu v tujini).
4. Banka Slovenije na podlagi prejete dokumentacije o prenosu sredstev odobri banki protivrednost v domači valuti po srednjem tečaju, veljavnem na dan odobritve računa v tujini oziroma deviznega tekočega računa v državi.
5. Za prenesena devizna sredstva bo Banka Slovenije pooblaščenim bankam krila stroške v višini 2% od osnove, določene v 4. točki tega navodila.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. Prvi prenos sredstev na račune Banke Slovenije se po poslih navedenih v tem navodilu izvrši na dan 16. 10. 1991.
7. To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. oktobra 1991.
Guverner
Sveta Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost