Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

404. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Skupščini občine Slovenj Gradec, stran 347.

Na podlagi 71., 177. in 241. člena statuta občine Slovenj Gradec (Med. uradni vestnik v Mariboru, št. 8/78 in 8/ 82, Uradni list SRS, št. 47/87, 34/89) ter 4. odstavka 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju vseh zborov dne 25. 7. 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Skupščini občine Slovenj Gradec
1. člen
Pri Skupščini občine Slovenj Gradec se kot stalno strokovno telo ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za uveljavljanje družbene samozaščite na področju prometne varnosti in v ta namen opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo,
– pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in etiko udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejavnostjo v cestnem prometu,
– izdaja in razširja prometnovzgojne publikacije ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa s sredstvi javnega obveščanja,
– organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z vprašanji cestnega prometa predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti,
– razvija in pospešuje organizacijo in aktivnost šolske prometne službe,
– nudi strokovno pomoč šolam, organizacijam in komisijam pri krajevnih skupnostih, ki skrbijo za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– podpira znanstveno in raziskovalno delo na področju varnosti cestnega prometa.
3. člen
Svet sestavljajo delegati organov in organizacij iz občine Slovenj Gradec, katerih dejavnost je še posebej pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
V svet delegirajo po enega člana naslednji organi in organizacije:
– Krajevne skupnosti,
– Osnovne šole,
– Srednja šola,
– Vzgojnovarstveni zavod,
– Zavod za šolstvo,
– Avto šole v občini Slovenj Gradec,
– Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenj Gradec,
– Komisija za vozniške izpite Slovenj Gradec,
– Komisija za tehnično urejanje prometa,
– Sodnik za prekrške,
– Temeljno javno tožilstvo, enota Slovenj Gradec,
– Uprava inšpekcijskih služb Dravograd,
– Avtoservis, Tehnični pregledi,
– Komunalno podjetje Slovenj Gradec,
– Cestno podjetje,
– Koroški radio,
– Občinski odbor rdečega križa,
– Postaja milice Slovenj Gradec,
– Postaja prometne milice Slovenj Gradec,
– AMD Slovenj Gradec,
– Oddelek za notranje zadeve občine Slovenj Gradec.
4. člen
Svet ima izvršilni odbor, ki ima pet članov in ga vodi predsednik sveta.
Izvršilni odbor realizira svoje naloge določene z letnim programom, ter s sklepi sveta.
Izvršilni odbor poroča o svojem delu in o delu sveta skupščini občine.
Predsednika, podpredsednika ter ostale člane izvršilnega odbora imenuje in razrešuje iz sestave sveta, Skupščina občine Slovenj Gradec. Mandatna doba predsednika, podpredsednika in članov izvršilnega odbora je štiri leta.
5. člen
Sredstva za delovanje sveta se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi letnega programa dela, ki ga mora svet predložiti izvršnemu svetu skupaj s svojim zahtevkom za zagotavljanje sredstev.
6. člen
Strokovna in administrativna dela za svet in izvršilni odbor opravlja delavec Oddelka za notranje zadeve občine Slovenj Gradec.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Skupščini občine Slovenj Gradec (objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 8/83).
Št. 226-3/91
Slovenj Gradec, dne 25. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti