Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

401. Odlok o organiziranju reševalne službe Ravne v javni zavod, stran 344.

Na podlagi določb 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) so:
Skupščina občine Dravograd na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 20. 6. 1991,
Skupščina občine Radlje ob Dravi na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 11. 7. 1991,
Skupščina občine Ravne na Koroškem na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 13. 6. 1991 in
Skupščina občine Slovenj Gradec na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora, dne 26. 6. 1991 sprejele
ODLOK
o organiziranju reševalne službe Ravne v javni zavod
1. člen
Reševalna služba Ravne na Koroškem, ki je od 1. 4. 1991, v skladu z 62. členom zakona o zavodih, organizacijska enota Koroškega zdravstvenega doma Ravne, se organizira kot javni zavod z organizacijskimi enotami v Dravogradu, Radljah ob Dravi, na Ravnah in v Slovenj Gradcu.
Ustanovitelji tega javnega zavoda so občine: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Reševalna služba Koroške. Sedež javnega zavoda je: Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/a.
3. člen
Reševalna služba Koroške opravlja naslednjo dejavnost:
– organiziranje in izvajanje prve medicinske pomoči ter prevozov z reševalnimi vozili.
4. člen
Sredstva za ustanovitev Reševalne službe Koroške zagotavljajo ustanovitelji, ki dajejo dosedanje premoženje, ki je bilo v upravljanju Reševalne službe Ravne, v celoti v upravljanje javnemu zavodu Reševalna služba Koroške.
5. člen
Reševalna služba Koroške pridobiva sredstva za delo iz sredstev proračuna po pogodbi z Republiško upravo za zdravstveno varstvo, z neposrednimi plačili za storitve ter iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
6. člen
Reševalna služba Koroške ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen v prometu z nepremičninami, kjer je potrebno predhodno soglasje ustanoviteljev.
Reševalna služba Koroške odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica Občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec pa odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno – z vloženimi sredstvi na osnovi posebne pogodbe med ustanoviteljicami.
7. člen
Reševalno službo Koroške upravlja svet javnega zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki:
– ustanoviteljic – po 1, ki jih imenuje Skupščina vsake ustanoviteljice;
– delavcev zavoda – 4, ki jih izvolijo delavci zavoda ter
– uporabnikov – 1, ki ga imenuje Izvršni svet ene izmed ustanoviteljic.
Način imenovanja oziroma izvolitve, trajanje mandata in pristojnosti sveta, se določijo s statutom javnega zavoda.
S statutom se prav tako določijo, skladno z zakonom o zavodih in področno zdravstveno zakonodajo, imenovanje, pristojnosti in odpoklic direktorja javnega zavoda, način dela in strokovnega povezovanja zavoda z zdravstvenimi domovi ter sredstva in pristojnosti strokovnega sveta javnega zavoda.
8. člen
Statut Reševalne službe Koroške sprejme svet javnega zavoda v roku 90 dni od dneva sprejetja tega odloka.
9. člen
Do vpisa akta o ustanovitvi v sodni register in imenovanja direktorja po statutu javnega zavoda, imenujejo ustanovitelji kot v. d. direktorja Reševalne službe Koroške Ludvika Kordeža, dosedanjega vodjo TOZD Reševalna služba.
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 028-4/91-1/2
Ravne, dne 23. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ravne na Koroškem
Adi Cigler, dipl. jur. l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Dravograd
Vinko Podržan, jur. l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Radlje ob Dravi
Ivan Tomažič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti