Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

400. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev, stran 343.

Na podlagi 16. člena zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76), 27. člena zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74) in 6. člena odloka o cenah geodetskih storitev (Uradne objave, št. 17/84) je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 14. seji dne 30. 7. 1991 sprejel
SKLEP
o valorizaciji cen geodetskih storitev
I
Cene geodetskih storitev iz 2. člena odloka o cenah za geodetske storitve se valorizirajo, da znašajo:
1. Parcelacija
1.1 Odtujitve, sprememba posestne meje
1.1.1 – na dva dela, površina nove parcele do 2.5a           1340.00
1.1.2 – na dva dela, površina nove parcele do 2. 5a-10a        2140.00
1.1.3 – na dva dela, površina nove parcele nad 10a-30a         2895.00
1.1.4 – za vsakih dodatnih začetih 10a površine nad 30a         480.50
1.1.5 – za vsako dodatno novo parcelo nad dve             1450.50
1.2 Razlastitve za prostorske izvedbene akte
1.2.1 – za vsako novo nastalo parcelo                 1930.00
1.2.2 – za vsakih začetih 100 m oboda, ki poteka po obstoječi posestni
    meji                              480.50
1.3. Razlastitve za dolžinske objekte
1.3.1 – za vsakih 100 m dolžine ter do širine 10 m           4400.00
1.3.2 – za vsakih 100 m dolžine ter širine nad 10 m          6820.00
1.3.3 – za vsako novo nastalo parcelo                 1450.50
1.4 Gradbene parcele
1.4.1 – prenos ene gradbene parcele iz nač. v nar.           765.00
1.4.2 – za izvedbo parcelacije ene gradbene parcele          1450. 50
2. Mejni ugotovitveni postopek
2.1 – za vsako ugotovljeno, zamejničeno in izmerjeno mejno točko    765.00
3. Prenos posestne meje iz katastrskega operata
3.1 Grafični kataster
3.1.1 – meja med dvema mejnima točkama                 1930.00
3.1.2 – meja do vsake nadaljnje mejne točke               965.00
3.2 Koordinatni kataster
3.2.1 – meja med dvema mejnima točkama                 960.00
3.2.2 – meja do vsake nadaljnje mejne točke               440.00
4. Izdelava geodetskih podlog za prostorske izvedbene akte
4.1 – načrti do površine 10a                      1950.00
4.2 – za vsakih začetih nadaljnjih 10a                 965.00
5. Izdelava geodetskih načrtov novega stanja
5.1 – za objekte individualne gradnje                 1450.00
5.2 – za vsakih nadaljnjih začetih 0.1 ha                965.00
6. Zakoličbe stavb in objektov
6.1 – za vsakih začetih 50 m2 tlorisne površine stavbe         780.00
6.2 – dolžinski komunalni objekti – dejansko porabljeni čas
 
--------------------------------------------------------------------
Urne cene           Zaht.    Pisarna      Teren
--------------------------------------------------------------------
- dela z visoko iz.      VII/1    430.00       475.00
- dela z višjo izobrazbo   VI/1    370.00       410.00
- dela s srednjo izobrazbo   V     290.00       320.00
- risarsko operativna dela   IV     260.00
- figurantska dela       II     200.00       220.00
- kilometrina         30% cene super bencina
--------------------------------------------------------------------
Cene storitev na gozdnem območju se povečajo za 50%.
Mejni ugotovitveni postopek (MUP) je že vključen v normativu za parcelacijo in se posebej ne zaračunava.
Cena storitve 2.1. (MUP) velja, če MUP predstavlja samostojno storitev.
V normativih in cenah je vključena navezava na geodetsko mrežo.
Cena za zakoličenje ne vključuje gradbenih profilov.
Pri prenosu in obnovi posestne meje (3) ter zakoličenju stavb in objektov (6) je storitev končana, ko je storitev opravljena na terenu in podpisan zapisnik.
Posebej se obračunajo materialni stroški (mejniki, obrazci, prevozni stroški, poštnina).
Ob prekinitvi postopka naročnik plača vse stroške, ki so nastali do prekinitve.
II
Urne cene geodetskih storitev veljajo tudi za cene storitev Zavoda za urbanistično načrtovanje.
III
Cenik je na vpogled v Postojni pri Geodetski upravi, Zavodu za urbanistično načrtovanje in izvršnem svetu skupščine občine.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak l. r.

AAA Zlata odličnost