Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

397. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer, stran 342.

Na podlagi 25. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora sprejela dne 17. 7. 1991
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89).
2. člen
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se doda novi odstavek, ki se glasi:
»V območjih za stanovanjsko in kmetijsko gradnjo je dovoljena gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, pri čemer je poleg splošnih pogojev upoštevati mnenje pristojne svetovalne službe občine Ljutomer in veljavno zakonodajo s področja kmetijstva in varovanja človekovega okolja.«
3. člen
Dopolni se 6. člen odloka tako, da se doda točka 4, ki glasi:
»4. Na drugem območju kmetijskih zemljišč v k. o. Bučkovci na parceli št. 235/1 se izvede gradnja osnovne šole za ca 200 otrok s pripadajočimi objekti.«
4. člen
Spremeni se 9. člen odloka in sicer:
– v prvi točki se tretji stavek glasi:
»Funkcionalno zemljišče za stanovanjske objekte mora biti velikosti najmanj 300 m2
– v 3. točki se drugi stavek glasi:
»Funkcionalno zemljišče za vinogradniške hišice mora biti minimalno 150 m2«.
– doda se točka 5. in 6., ki glasi:
»5. Na območju k. o. Godemarci, Moravci, Drakovci se v primeru novogradnje stanovanjske stavbe funkcionalno zemljišče določi v minimalni velikosti 100 m2.
6. V slučaju nadomestne stanovanjske gradnje, ki bi zahtevala rušenje stare kulturne dediščine, se nadomestna gradnja izvede v neposredni bližini, ne da bi se pri tem obračunala sprememba namembnosti zemljišča.
Investitor se pri tem obveže, da bo ohranil in vzdrževal staro zgradbo v skladu z navodili Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-1/89-3
Ljutomer, dne 17. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti