Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

393. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Litija, stran 337.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 250. člena statuta občine Litija je Izvršni svet Skupščine občine Litija na seji dne 25. 7. 1991 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Litija
I
Za obvezne veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju, prekladanju in gonjenju živali, ki se odpravljajo iz območja občine ali preko državne meje, se določijo pristojbine:
   a) Za kamionske, vagonske in letalske pošiljke kopitarjev, parkljarjev in
žive perutnine do 10 ton                          350
  – za vsako nadaljnjo tono                        35
  b) Za kosovne pošiljke:
  – kopitarjev in odraslih govedi od kom                43,90
  – telet od kom                            24,00
  – prašičev in drobnice od kom                    15,80
  – žive perutnine za vsakih začetih 50 kom               7,70
  – za vsako čebeljo družino                      7,70
  – za ostale neimenovane živali po režijski uri           349,70
  c) Za meso kopitarjev in parkljarjev od kg              0,16
  – za mesne izdelke od kg                       0,16
  – divjačine od kg                           0,16
  – perutninsko meso od kg                       0,16
  – drobovino od kg                           0,16
  – ribe, rake, polže od kg                       0,16
  – mast od kg                             0,16
  – mleko od litra                           0,03
  – mlečne izdelke od kg                        0,16
  – jajca cela od kom                          0,03
  – jajčni izdelki od kg                        0,16
  – ostale neimenovane živalske proizvode, surovine in odpadke od kg  0,08
Če prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled, pristojni organ, ki opravlja veterinarsko sanitarne preglede pa pride ob določenem času na mesto nakladanja, prekladanja oziroma razkladanja ali da je nakladanje, razkladanje oziroma prekladanje trajalo več kot uro mora tisti, ki je pregled naročil plačati zamudnino v višini 350 din za vsako začeto uro čakanja.
Poleg pristojbin mora tisti, ki je pregled naročil plačati tudi stroške prevoza.
II
Za veterinarsko sanitarne preglede klavnih živali in živil živalskega izvora v Agrotehnika-Gruda, TOZD Mesarija in prekajevalnica Litija se plačuje pristojbina na osnovi določene vrednosti režijske ure veterinarskega delavca, povečane za%, ki pripada posebnemu računu za zdravstveno varstvo živali občine.
Pristojbina iz prejšnjega odstavka zajema pregled živali pri razkladanju in pred zakolom, pregled mesa in mesnin izdelkov pod pogojem, da se navedeni pregledi opravljajo na enem mestu oziroma na isti lokaciji. V nasprotnem primeru se plačujejo poleg pristojbine še potni stroški in zamudnina.
Pri klanju živali, ki so prispele v klanje z veterinarsko napotnico in živali za katere je obvezen bakteriološki pregled po 32. členu pravilnika o načinu opravljanja stalnega veterinarsko sanitarnega pregleda živali za zakol in izdelkov živalskega izvora (Uradni list SRS, št. 36/78) se poleg pristojbine za veterinarsko sanitarni pregled zaračunavajo stroški bakterioloških in kemičnih preiskav. Ti stroški gredo v breme lastnika živali.
Za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine, živil živalskega izvora v gostinskih obratih, tržnicah, v pakirnicah in hladilnicah:
– za vsako začeto uro porabljenega časa 350 din.
Poleg pristojbine se plačujejo tudi prevozni stroški in potrebne preiskave.
III
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo, oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja plača proizvajalec oziroma pristojbino za vsako
   – kravo molznico                           95,60
  – za ovco ali kozo                          26,80
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, pač pa ga daje na drug način v promet oziroma v javno potrošnjo, se poleg določene pristojbine zaračuna še stroške za odvzem mleka, analiza mleka in pregled molznic na tuberkulozo.
IV
Za veterinarsko sanitarne preglede izven rednega delovnega časa pristojnega organa za veterinarsko sanitarne preglede se plača pristojbina in zamudnina povečana za 50%.
K navedenim pristojbinam se prišteje še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
V
Višina pristojbine se med letom usklajuje s spreminjanjem vrednosti režijske ure diplomiranega veterinarja.
VI
Pristojbine po tej odredbi se obračunavajo mesečno in odvedejo na posebni zbirni račun za zdravstveno varstvo živali pri SDK št. 50150-630-614104 najmanj enkrat mesečno.
VII
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba, ki jo je sprejel IS SO Litija na seji dne 25. 1. 1991.
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-8/89
Litija, dne 25. julija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti