Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1991 z dne 8. 8. 1991

Kazalo

386. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 330.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) izdaja Sekretariat za gospodarstvo in negospodarstvo občine Jesenice
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
1. Družbena in zasebna podjetja (v nadaljnjem besedilu: podjetja), druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljnjem besedilu: obrtniki), so dolžni pristojnemu organu za cene v občini zaradi spremljanja pošiljati obvestila o cenah za proizvode oziroma storitve, in sicer najpozneje v treh dneh od dneva njihove uveljavitve.
Obvestilo o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe ter obrtniki za naslednje proizvode in storitve:
2. Podjetja, pravne osebe in obrtniki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma opravljanjem storitev, morajo poslati obvestilo o cenah zaradi spremljanja tudi za proizvode in storitve, za katere je predpisan ukrep neposredne kontrole cen, ko ta ukrep preneha, v treh dneh od dneva, ko začnejo uporabljati nove cene.
3. Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime proizvoda oziroma storitve,
2. mersko enoto,
3. ceno proizvoda oziroma storitve
a) ceno na dan 31. decembra predhodnega leta,
b) ceno. ki se je uporabljala od začetka uporabe nove cene,
c) novo ceno,
d) odstotek povečanja.
4. Podatke o tem, kateri organ upravljanja je sprejel sklep o povečanju cene.
5. Datum sprejetja sklepa o povečanju cene.
6. Datum začetka uporabe nove cene.
7. K enotnem obrazcu je potrebno priložiti celotni cenik, ki se uporablja.
4. Obvestilo o cenah zaradi spremljanja se pošlje na naslov Sekretariat za gospodarstvo in negospodarstvo -občinski organ za cene v enem izvodu na obrazcu, ki je sestavni del navodila.
5. Z denarno kaznijo od 25.000 do 50.000 din se kaznujejo za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec samostojnega osebnega dela, če ne pošljejo zahtevanih podatkov oziroma pošljejo napačne podatke.
Z denarno kaznijo od 3.500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha veljati navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88).
7. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38-01/90-1
Jesenice, dne 30. julija 1991.
Sekretar
Vitomir Pretnar, dipl. inž. l. r.
OBRAZEC ZA OBVESTILO O CENAH ZARADI SPREMLJANJA

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti