Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1991 z dne 31. 7. 1991

Kazalo

296. Odločba o višini RTV naročnine, stran 259.

Na podlagi 11. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90 in 43/90) je Svet RTV Slovenija na prvi korespondenčni seji, dne 16. 7. 1991 sklenil, da se višina RTV naročnine usklajuje mesečno s stopnjo uradno ugotovljene inflacije ter na tej podlagi izdaja naslednjo
ODLOČBO
o višini RTV naročnine
1. člen
Mesečna naročnina za radijske in televizijske sprejemnike znaša:
1. Za občane:                               din
a) za prvi televizijski sprejemnik                    360
b) za vse sobne in prenosne radijske sprejemnike, če občan hkrati
nima televizijskega sprejemnika                      100
c) za vsak radijski sprejemnik, ki je stalno ali občasno vgrajen v
vozilu                                  100
Občanom, ki plačujejo televizijsko naročnino iz te točke pod a), hkrati ni treba plačevati naročnine za sobne in prenosne radijske sprejemnike iz točke b.
2. Za organizacije združenega dela s področja dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, za družbene organizacije, društva in druge civilnopravne osebe, razen tistih, ki plačujejo naročnino v pavšalu:
                      din
a) za vsak radijski sprejemnik       80
b) za vsak televizijski sprejemnik     200
Ne glede na prvi odstavek te točke, organizacije združenega dela s področja vzgoje in izobraževanja ne plačujejo naročnine za TV sprejemnike, ki jih uporabljajo kot izobraževalno opremo.
3. Za druge organizacije združenega dela ter za samostojne obrtnike, ki imajo sprejemnike v svojih prostorih, razen tiste, ki plačujejo naročnino v pavšalu:
                      din
a) za vsak radijski sprejemnik       260
b) za vsak televizijski sprejemnik     750
4. Na zahtevo pravnih oseb iz 2. in 3. točke tega odstavka, le-te plačujejo naročnino v pavšalu in sicer:
1) Pravne osebe iz 2. točke                       din
a) če ima pravna oseba najmanj tri radijske sprejemnike – za vsakega   70
b) če ima pravna oseba več televizijskih sprejemnikov:
ba) za prvega                              200
bb) za vsakega nadaljnjega                       140
Pravne osebe iz 3. točke
a) če ima pravna oseba več radijskih sprejemnikov
aa) za tri sprejemnike po                        260
ab) za vsakega nadaljnjega                        70
b) če ima pravna oseba več televizijskih sprejemnikov:
aa) za tri sprejemnike                         750
ab) za vsakega nadaljnjega                       200
2. člen
Ta odločba začne veljati 1. avgusta 1991.
Št. 01/1-204/91
Ljubljana, dne 23. julija 1991.
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
Rudi Šeligo l. r.

AAA Zlata odličnost