Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

87. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 101.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85) in 1. člena odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine občine Ljutomer za sprejemanje ukrepov neposredne kontrole cen na ravni občine (Uradne objave občin Pomurja, št. 11/85) je Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer na seji 18. 6. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V 1. členu odredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 24/91) se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo podjetja in druge pravne osebe cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljane na tržišču na dan uveljavitve te odredbe povečati in sicer:
Osnovne komunalne storitve:
– proizvodnja in distribucija vode za 16%
– kanalščina za 15%
– odvoz in odlaganje odpadkov za 15%.
2. člen
Ta odredba začne veljati 1. 7. 1991 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-1/91
Ljutomer, dne 19. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljutomer
Franc Štrakl, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost