Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

81. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama - Nove Jarše, stran 99.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in 48/90) ter 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90) je občinska skupščina na seji zbora združenega dela dne 29. maja 1991 ter na seji družbenopolitičnega zbora in seji zbora KS dne 19. junija 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 1 Zelena jama – Nove Jarše
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 1 Zelena jama – Nove Jarše (Uradni list SRS, št. 3/88) se spremeni in dopolni prva alineja prvega odstavka 10. člena tako, da se glasi:
– »dopolnilna gradnja istovrstnih (poslovnih, stanovanjskih) objektov, nadzidave, prizidave«.
2. člen
Spremeni se in dopolni 8. alineja 1. točke 27. člena tako, da se glasi:
– v območju morfoloških enot 3 A/4 in 3 A/5 je novogradnja možna, če se s tem pridobijo nove poslovne površine za storitvene dejavnosti in površine za stanovanja.
3. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/91-01
Ljubljana, dne 20. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

AAA Zlata odličnost