Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

80. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 98.

Na podlagi 58. člena odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na seji dne 14. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na dan 31. 12. 1990 znaša 11.325 din.
2. člen
Odstotek od poprečne gradbene cene za določitev koristi za stavbno zemljišče v letu 1991 znaša:
– za ureditveno območje naselja tipa E (Krško) –1,1% (124,60 din/m2)
– za ureditveno območje naselja tipa D (Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo, Kostanjevica) – 0,9% (101,90 din/m2)
– za ureditveno območje naselij tipa C 2 (Raka, Podbočje, Koprivnica) – 0,8% (90,60 din/m2)
– za ureditveno območje naselij tipa C 1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje, Črneča vas) – 0,7% (79,30 din/m2)
– za ureditvena območja vseh ostalih naselij – 0,6% (67,90 din/m2).
3. člen
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od poprečne gradbene cene (1.698,75 din/m2) od tega za:
– individualno komunalno potrošnjo – 40% (679,50 din/m2)
– kolektivno komunalno potrošnjo – 60% (1.019,20 din/m2).
4. člen
Korist za stavbno zemljišče, izračunana na način iz prejšnjih členov tega sklepa, se med letom valorizira v skladu z indeksi za obračun razlik v ceni gradbenih storitev splošnega združenja gradbeništva in IGM Slovenije za »ostalo nizko gradnjo«. Korist za objekte se revalorizira v skladu z indeksi prej navedenega združenja za ustrezno vrsto gradnje (stanovanjska gradnja, industrijska gradnja, ostala visoka gradnja, gradnja mostov in ostalih objektov).
5. člen
Ta sklep velja kot pripomoček za izračun vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter drugih nepremičnin po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti le-teh in za izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. januarja 1991.
Št. 7-385-5/91
Krško, dne 14. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost