Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

79. Sklep o določitvi višine krajevne takse v občini Krško, stran 98.

Na podlagi 7., 8. in 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/ 90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 14. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o določitvi višine krajevne takse v občini Krško
1. člen
Krajevna taksa se, kot del turistične takse, v občini Krško vrednoti s 6. točkami.
Vrednost točke določi republiški izvršni svet.
2. člen
Krajevna taksa je prihodek občinskega proračuna in se razporeja za potrebe turističnega gospodarstva skladno s programom, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Krško.
3. člen
Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno takso do 20. v mesecu za pretekli mesec na žiro račun krajevnih taks občine Krško, št. 51600-840-059-32062.
4. člen
Glede vrednosti točke, oprostitev in olajšav, uporabe sredstev, načina plačevanja, kazenskih in ostalih določb se v celoti uporabljajo določbe zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91).
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o valorizaciji zneskov turistične takse (Uradni list RS, št. 6/91).
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1991 dalje.
Št. 7-417-1/91
Krško, dne 14. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost