Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

78. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 98.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85), 2. člena odloka o določitvi ter pooblastitvi organa, ki bo spremljal ukrepe neposredne kontrole cen na ravni občine Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 12-125/82) in 72. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 14. 6. 1991 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85): osnovne komunalne storitve, stanarine in najemnine, ki so jih podjetja in druge pravne osebe oblikovale v skladu s predpisi in uporabile na tržišču do uveljavitve te odredbe, se s to odredbo določijo kot najvišje.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 1/91 in 1.7/91).
3. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. IS-385/91
Krško, dne 14. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost