Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

75. Odredba o določitvi najvišjih cen, stran 96.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85), 2. člena odloka o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 16/85) ter 223. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, Št. 32/86, 1/88, 23/88, 1/90 in RS 23/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 11. 6. 1991 sprejel
ODREDBO
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85): stanarine, ki so jih podjetja in druge pravne osebe oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču do uveljavitve te odredbe, se določijo kot najvišje cene.
2. člen
Ne glede na 1. člen te odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe cene svojih storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te odredbe, povečati:
1. stanarine s 1. julijem 1991 za 21,09%.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 47/90, 2/91 in 7/91).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-2/91
Grosuplje, dne 11. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost