Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

74. Sklep o določitvi najvišjih cen, stran 96.

Na podlagi 5. člena o družbeni kontroli cen (Uradni list RS, št. 9/85) in 2. člena odloka o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 15/85, 17/87 in 37/88) je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane na 56. seji dne 25. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o določitvi najvišjih cen
1. člen
Cene naslednjih proizvodov in storitev iz 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85): proizvodnja in distribucija vode, prečiščevanje in odvajanje odplak, proizvodnja in distribucija ogrevne toplote in plina iz omrežja (razen pogodbeni odjem), odnašanje in odlaganje odpadkov, uporaba javnih sanitarij, prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu in obmestnem potniškem prometu, cene za uporabo parkirnih površin na območju mesta Ljubljane in cene za odvoz s specialnim vozilom, cene uporabnin na ljubljanskih tržnicah, pogrebne in pokopališke storitve in stanarine, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela oblikovali v skladu s predpisi in uporabili na tržišču do uveljavitve tega sklepa, se s tem sklepom določijo kot najvišje.
2. člen
Ne glede na prvi odstavek 1. člena smejo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan uveljavitve tega sklepa povečati, in sicer:
1. Stanarina za                              28%
2. Odvoz smeti in odpadkov
a) za stanovanjske površine in družbene dejavnosti na     1,20 din/m2/mes
– od tega                           0,55 din/m2/mes.
za izgradnjo sanitarne deponije Barje
b) za poslovne površine na                  2,55 din/m /mes.
– od tega                           1,15 din/m2/mes.
za izgradnjo sanitarne deponije Barje
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 47/90, 3/91, 8/91, 18/91 in 20/91).
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem 29. VI. 1991.
Št. 78/6-91
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Strokovnega sveta
Republike Slovenije za
vzgojo in izobraževanje
dr. Franc Lazarini l. r.

AAA Zlata odličnost