Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

53. Sklep o uskladitvi pokojnin, stran 82.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 30. člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89 in 44/90) v zvezi s 26. in 26. a členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) in s 4. točko 35. člena statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43/89) je Predsedstvo Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije na seji 18. junija 1991 sprejelo
SKLEP
o uskladitvi pokojnin
I
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 30. člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 26. ter 26. a členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se od 1. maja 1991 dalje uskladijo starostne, invalidske in družinske pokojnine z gibanji nominalnih osebnih dohodkov tako, da se povečajo za 7,22%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1991.
III
Pokojnine, odmerjene po 29. členu statuta skupnosti, od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 47/90), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. maja 1991.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. maja 1991 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. maja 1991.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom l16. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 ter Uradni list RS, št. 14/ 90, 30/90, 44/90 in 10/91) – v nadaljevanju: zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo (Uradni list RS, št. 47/90) se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. maja 1991.
Od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v prvem odstavku te točke, se od 1. maja 1991 odmerijo tudi pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki so nižje kot bi bile, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od polovice najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. maja 1991.
V
Za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene po 3. členu statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta skupnosti (Uradni list SRS, št. 10/86) od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 1991 naprej, uveljavljene do 31. decembra 1991.
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 102. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove.
VII
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943. ki so se upokojili kot zavarovanci iz tretjega odstavka 10. člena in 11. člena ter prvega odstavka 153. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju znašajo od 1. maja 1991 najmanj 4.449,74 din, torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo.
Znesek pokojnine, določen v prvem odstavku te točke, pripada od 1. maja 1991, v skladu s tretjim odstavkom 150. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tudi uživalcem pravic, uveljavljenih do 31. decembra 1983 po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/ 82) – borcem NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 in njihovim družinskim članom.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne do 1. maja 1991.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1. maja 1991.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Uskladijo se zneski pokojnin, ki so upokojencem pripadali za mesec april 1991.
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti, razlika za mesec maj 1991 pa se obračuna skupaj s pokojnino za mesec junij 1991.
XI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/90
Ljubljana, dne 18. junija 1991.
Predsedstvo Skupščine Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije
Predsednik
Miro Gošnik l. r.

AAA Zlata odličnost