Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

39. Soglasje s sklepu sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92, stran 78.

Na podlagi drugega odstavka 167. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) daje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
SOGLASJE
k sklepu sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 26. 12. 1990 o omejitvi vpisa študentov v 1. letnik študijskega leta 1991/92
Daje se soglasje k sklepu sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov, s katerim se določa, da se lahko vpiše v 1. letnik v študijskem letu 1991/92 največ 200 rednih študentov, in sicer za študij po vzgojnoizobraževalnem programu splošna medicina največ 150 rednih študentov in za študij po vzgojnoizobraževalnem programu stomatologija največ 50 rednih študentov.
Medicinska fakulteta lahko poleg števila, ki je določen s tem sklepom, vpiše tudi kandidate iz SR Črne gore v skladu z dogovorom med republikami in avtonomnima pokrajinama, da bi tako omogočila kandidatom iz te republike, kjer ni medicinske fakultete, študij medicine. Vendar mora tudi za te kandidate opraviti postopek izbire v skladu s sklepom o omejitvi vpisa, pri čemer naj pri kriterijih in merilih upošteva jezikovne razlike.
Omejitev vpisa ne velja za študente slovenske narodnosti iz zamejstva in za študente, ki se vpisujejo v skladu z meddržavnimi sporazumi.
Št. 610-04/90-4/25-8
Ljubljana, dne 13. junija 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost