Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

27. Odlok o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, stran 75.

Na podlagi 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1-21/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
O PRENOSU PRISTOJNOSTI ZA DOLOČANJE CEN NA IZVRŠNE SVETE SKUPŠČIN OBČIN IN POSEBNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI
1. člen
Izvršni sveti skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti lahko določajo cene naslednjih proizvodov in storitev: (glej tabelo).
2. člen
Funkcionar, ki vodi občinski upravni organ pristojen za cene, lahko pri pripravi ukrepov določitve cen zahteva informacije o vsem, kar je potrebno za določanje cen (podatke o ekonomskem položaju, strukturo cene, podatke o izkoriščenosti zmogljivosti ipd.).
3. člen
Funkcionar, ki vodi občinski upravni organ, pristojen za cene, lahko predpiše obvezno pošiljanje podatkov o cenah za posamezne proizvode in storitve iz 1. člena tega odloka, kadar potrebuje te podatke za spremljanje gibanja cen.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-01/91-3/1-8
Ljubljana, dne 26. junija 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.
-------------------------------------------------------------------------------
Panoga Skupina  Podskupina Naziv
-------------------------------------------------------------------------------
               Področje 06 – PROMET IN ZVEZE
0606  06060         Mestni promet
         060601   Prevoz potnikov v mestnem in obmestnem prometu z
               avtobusi
               Področje 10 – STANOVANJSKO KOMUNALNE DEJAVNOSTI
               IN UREJANJE NASELJA IN PROSTORA:
               vsi proizvodi in storitve
               Področje 11 – FINANČNE, TEHNIČNE IN POSLOVNE
               STORITVE
1103  11030         Storitve na področju prometa
         110304   Storitve tržnic na debelo in na drobno
               Področje 13 – ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
1302             Družbeno varstvo otrok in mladine in socialno
               varstvo
    13021         Družbeno varstvo otrok in mladine
         130211   Dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok
    13022         Socialno varstvo otrok in mladine
         130221   Varstvo in oskrba socialno ogroženih otrok in
               mladine
    13023         Socialno varstvo odraslih
         130231   Socialno varstvo normalnih odraslih oseb
    13024   130240   Socialno delo
-------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost