Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

23. Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje Sap in Hrušica-Vrba, stran 73.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje Sap in Hrušica-Vrba
Razglaša se zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje Sap in Hrušica-Vrba, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 25. junija 1991 in na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 19. junija 1991.
Št. 0100-16/91
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA GRADNJO ODSEKOV AVTOMOBILSKIH CEST MALENCE-ŠMARJE SAP IN HRUŠICA-VRBA
1. člen
Republika Slovenija bo iz republiškega proračuna v letu 1992 in 1993 zagotovila del sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje Sap in Hrušica-Vrba po določbah tega zakona.
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena bo Republika Slovenija zagotovila podjetju Slovenija ceste Tehnika, p.o., Ljubljana za poravnavo obveznosti iz finančnega posojila 20 milijonov DEM, ki ga je podjetje dobilo na podlagi pogodbe s podjetjem ISC Integrated Systems GmbH München za gradnjo navedenih odsekov avtomobilskih cest.
Republika Slovenija bo zagotovila sredstva iz prejšnjega odstavka v višini dinarske protivrednosti 20 milijonov DEM skupaj z letnimi obrestmi v višini 16% in posredniško provizijo v višini 1% in sicer v 13 mesecih od dneva črpanja posojila oziroma v teku leta 1992.
3. člen
Podrobnejša dinamika uporabe sredstev iz prejšnjega člena se določi s pogodbo, ki jo s podjetjem Slovenija ceste Tehnika, p.o., Ljubljana, sklene republiški sekretar za finance.
Sredstva po tej pogodbi bodo porabljena po dinamiki gradnje in z rokom dokončanja v juliju 1992. Tranše se bodo obračunale na dan plačila situacije po uradnem tečaju DEM, povečanem za zadnji tedenski povprečni tečaj evidenčnih deviznih pravic, ki je objavljen v tečajnici Jugoslovanske borze vrednostnih papirjev, d.d. Ljubljana.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/91-1/1
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost