Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999

Kazalo

1773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov, stran 4201.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu s 26. členom statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 37/96, 19/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 4. redni seji dne 11. 3. 1999, ter na redni 5. seji dne 25. 3. 1999 sprejel naslednji
S K L E P
1
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu se določijo kot javni športni objekti oziroma kot objekti občinskega pomena tisti, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– da so večnamenski in pomembni za razvoj športa v jeseniški občini,
– da se na njih izvajajo obvezni športni programi športne vzgoje, športne prireditve, ligaška tekmovanja in ostali dogovorjeni športni programi,
– da so značilni za Občino Jesenice.
2
Športni objekti, ki so določeni kot športni objekti občinskega pomena, postanejo v skladu s 64. členom zakona o športu, lastnina Občine Jesenice.
3
Javni objekti na področju športa postanejo zemljišča, objekti oziroma njihovi deli ali posamezni prostori v teh objektih, ter oprema, s katerimi upravljajo pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti javnega pomena na področju športa.
4
Po izvršeni parcelaciji oziroma končanem denacionalizacijskem postopku se vpišejo pri novootvorjenem vložku v zemljiški knjigi okrajnega sodišča na Jesenicah kot javni športni objekti, ki so last Občine Jesenice.
5
Druge podatke predpisane za evidenco javnih športnih objektov vodijo in jih posredujejo organom lokalnih skupnosti upravljavci športnih objektov in opreme iz 3. točke tega sklepa.
6
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja javnih športnih objektov se opredeli s pogodbo.
7
Javni objekti na področju športa so:
1. Kopališče Ukova, zemljišče in objekti
k.o. Jesenice
– parc. št.: 276/14, zgradbe /3/ 147 m2, dvorišče 3448 m2,
– parc. št.: 276/16, pašnik 319 m2,
– parc. št.: 276/17, neplodno 989 m2,
– parc. št.: 276/20, njiva 182 m2,
upravljalec: Športno društvo Jesenice
2. Športni park Podmežaklja, zemljišče in objekti
k.o. Jesenice
– parc. št.: 717/8, zgradba 274 m2, do 1/2,
– parc. št.: 697, travnik 3167 m2,
– parc. št.: 698/1, travnik 636 m2,
– parc. št.: 698/2, sadovnjak 229 m2,
– parc. št.: 699, njiva 158 m2, travnik 853 m2,
– parc. št.: 700, gozd 566 m2,
– parc. št.: 701, gozd 844 m2,
– parc. št.: 702, travnik 987 m2,
– parc. št.: 704/1, njiva 363 m2, travnik 138 m2, dvorišče 58 m2, zgradba 8 m2,
– parc. št.: 715, hiša 370 m2, zgradba 30 m2, dvorišče 146 m2,
– parc. št.: 716, sadovnjak 397 m2,
– parc. št.: 717/1, kegljišče 568 m2, dvorišče 583 m2,
– parc. št.: 717/2, zgradba 129m2, pot 3602 m2,
– parc. št.: 717/3, igrišče 1762 m2,
– parc. št.: 717/4, zgradba 193 m2, dvorišče 616 m2,
– parc. št.: 717/5, športna hala 5996 m2, dvorišče 2134 m2,
– parc. št.: 717/6, zgradba 192 m2, igrišče 8539 m2,
– parc. št.: 718, pašnik 865 m2,
– parc. št.: 719, travnik 612 m2,
– parc. št.: 720/1, zgradba 17 m2, neplodno 3850 m2,
– parc. št.: 720/2, travnik 1858 m2,
– parc. št.: 720/3, zgradba 76, gozd 1686 m2,
– parc. št.: 720/4, travnik 389 m2,
upravljalec: Športno društvo Jesenice
3. RC Kres, zemljišče in objekti
k.o. Koroška Bela,
– parc. št.: 598/1, v obsegu objektov in naprav rekreacijskega centra,
lastnik: imetnik pravice uporabe Mercator – Kmetijsko živilski kombinat gor. Kranj, TOR Radovljica, Lesce, Rožna Dolina 50 – preneseno na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
k.o. Koroška Bela
– parc. št.: 597/242,
V obsegu objektov in naprav rekreacijskega centra
lastnik: Gozdno gospodarstvo Bled – preneseno na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Kot športni objekt občinskega pomena se razglaša:
Balinišče baza
– parc. št.: 73, k.o. Jesenice   igrišče               307 m2
                  neplodno              1294 m2
                  hiša                1282 m2
                  zgradba               20 m2
upravljalec: Športno društvo Jesenice
Št. 461-28/97
Jesenice, dne 25. marca 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, dipl. inž. l. r.