Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999

Kazalo

1193. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko, stran 2790.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95 in 74/98) je Občinski svet občine Vransko na seji dne 18. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Vransko na dan 31. 12. 1998 133.500 + / -5%.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
K ceni stavbnega zemljišča se prištejejo stroški, ki so nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2 odstotka od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Vransko znaša 11 odstotkov od vrednoti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo 5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znaša 85 odstotkov povprečnih stroškov komunalnega urejanja za celotno območje Občine Vransko.
5. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01/001/99
Vransko, dne 23. marca 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost