Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1999 z dne 31. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1999 z dne 31. 3. 1999

Kazalo

990. Odlok o določitvi športnih objektov občinskega pomena, stran 2360.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10. ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 11. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi športnih objektov občinskega pomena
1. člen
Z namenom, da zagotovimo trajne pogoje za razvoj športnih dejavnosti na območju Mestne občine Novo mesto, s tem odlokom določamo športne objekte občinskega pomena.
2. člen
Na območju Mestne občine Novo mesto so športni objekti občinskega pomena naslednji objekti oziroma nepremičnine:
– Športna dvorana Marof
parc. št. 1148, poslovna stavba v izmeri 1904 m2,
parc. št. 1149, dvorišče v izmeri 1031m2,
vse katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 875, vknjiženo kot splošno ljudsko premoženje v upravi Osnovne šole Novo mesto (sedaj Osnovna šola Center);
– Športni park Loka
parc. št. 1324, igrišče, v izmeri 2188 m2,
parc. št. 1321, pašnik (brežina nad igrišči), v izmeri 1389 m2,
parc. št. 1360, pašnik (brežina nad atletsko stezo), v izmeri 1708 m2,
parc. št. 1361, atletska steza z igrišči, v izmeri 6404 m2,
parc. št. 1362, dvorišče v izmeri 926 m2 in
poslovna stavba, v izmeri 161 m2,
parc. št. 1358, dvorišče, v izmeri 353 m2,
vse katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 847, vknjižba lastninske pravice za Telesno-vzgojno društvo »Partizan«, Novo mesto,
parc. št. 1356, njiva, v izmeri 585 m2
katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 816, vknjiženo kot družbena lastnina, pravica uporabe pa Občinski ljudski odbor Novo mesto,
parc. št. 1359, dvorišče, v izmeri 251 m2,
katastrska občina Novo mesto,
vl. št. Seznam I, vknjiženo kot javno dobro
parc. št. 1363, poslovna stavba (čolnarna) v izmeri 123 m2,
dvorišče, v izmeri 138 m2,
katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 461, vknjiženo kot družbena lastnina, imetnik pravice uporabe pa Mestni ljudski odbor v Novem mestu,
parc. št. 1322, stan. stavba, gosp. poslopje (garderobni objekt), v skupni izmeri 342 m2,
vse katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 631, vknjiženo kot družbena lastnina, imetnik pravice uporabe pa Mestni ljudski odbor v Novem mestu,
parc. št. 1319, železnica (plezalna stena), v izmeri 691 m2,
katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 827, vknjiženo kot družbena lastnina, pravica uporabe JDŽ,
parc. št. 1357, stan. stavba, v izmeri 131 m2,
katastrska občina Novo mesto,
vl. št. 817, vknjiženo kot družbena lastnina, pravica uporabe pa Občinski ljudski odbor Novo mesto,
– Mestni stadion Portoval
parc. št. 1387 stavba – garderobni objekt, v izmeri 464 m2,
parc. št. 1386/1, igrišče, v izmeri 16731 m2,
parc. št. 1373, zelenica, v izmeri 522 m2,
parc. št. 1372, njiva 636 m2,
parc. št. 1386/3, zelenica, v izmeri 3262 m2,
parc. št. 1386/2, dvorišče 904 m2,
vl. št. 834, vknjiženo kot družbena lastnina, Telesno-kulturna skupnost Novo mesto,
parc. št. 1388/4, parkirišče, v izmeri 321 m2,
parc. št. 1388/2 , zelenica, v izmeri 1471 m2,
vse katastrska občina Šmihel pri Novem mestu,
vl. št. 808, lastnik Mestna občina Novo mesto,
parc. št. 8/13, travnik (pomožno igrišče), v izmeri 783 m2,
parc. št. 1376, njiva (brežina), v izmeri 225 m2,
vse katastrska občina Šmihel pri Novem mestu,
vl. št. 808, vknjiženo kot družbena lastnika, imetnik pravice uporabe Občina Novo mesto;
parc. št. 8/14, njiva – neplodno, v izmeri 2996 m2,
katastrska občina Šmihel pri Novem mestu,
vl. št. 200, vknjiženo splošno ljudsko premoženje v upravi mestnega ljudskega odbora v Novem mestu;
– Teniška igrišča Portoval
parc. št. 1381/1, zelenica, v izmeri 7547 m2,
parc. št. 1381/2, igrišče, v izmeri 1326 m2,
parc. št. 1381/3, igrišče, v izmeri 1526 m2,
parc. št. 1381/4, igrišče, v izmeri 695 m2,
katastrska občina Šmihel pri Novem mestu,
vl. št. 834, vknjiženo kot družbena lastnina, Telesno-kulturna skupnost Novo mesto,
parc. št. 1382, poslovna stavba, v izmeri 22 m2,
travnik, v izmeri 1632 m2,
katastrska občina Šmihel pri Novem mestu, lastnik Mestna občina Novo mesto,
parc. št. 1369, travnik, v izmeri 905 m2,
katastrska občina Šmihel pri Novem mestu,
vl. št. 834, družbena lastnina, Telesno-kulturna skupnost Novo mesto,
– Velodrom Češča vas
parc. št. 2096/1, gozd, v izmeri 13618 m2, z gosp. poslopji v izmeri 512 m2, 516 m2,
241 m2 in 22 m2,
parc. št. 2096/2, pot v izmeri 711 m2,
parc. št. 2096/3, gozd v izmeri 3976 m2,
katastrska občina Gorenja Straža,
vl. št. 939 vknjižen lastnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
– Športno letališče Prečna
parc. št. 380, letališka lopa, v izmeri 894 m2,
dvorišče, v izmeri 1452 m2,
parc. št. 381, hiša, v izmeri 69 m2
parc. št. 382, skladišče bencina, v izmeri 100 m2,
parc. št. 819/13, gozd, v izmeri 7324 m2,
parc. št. 819/12, travnik, v izmeri 5997 m2,
katastrska občina Prečna,
vl. št. 1244, vknjiženo kot družbena lastnina, pravica uporabe Kmetijska zadruga Krka Novo mesto,
parc. št. 1812/3, pašnik, v izmeri 696 m2,
parc. št. 1812/4, pašnik, v izmeri 5969 m2,
parc. št. 1812/5, gozd , v izmeri 536 m2,
parc. št. 1812/6, pašnik, v izmeri 300 m2,
katastrska občina Prečna,
vl. št. 123, vknjiženo kot družbena lastnina, lastnik Občina Novo mesto,
parc. št. 2005/2, gozd, v izmeri 2148 m2,
parc. št. 2005/4, gozd, v izmeri 300 m2,
parc. št. 2006/1, pašnik, v izmeri 5533 m2,
parc. št. 2006/6, gozd v izmeri 153 m2,
katastrska občina Prečna,
vl. št. 183, vknjiženo kot družbena lastnina, lastnik Občina Novo mesto,
parc. št. 818/47, travnik, v izmeri 4544 m2,
parc. št. 818/24, travnik, v izmeri 14155 m2,
katastrska občina Prečna,
vl. št. 1562 vknjiženo kot družbena lastnina, pravica uporabe Dolenjski letalski center Novo mesto,
parc. št. 12, gozd, v izmeri 2919 m2,
parc. št. 8/2, gozd, v izmeri 16922 m2,
katastrska občina Prečna,
vl. št. 1462, vknjiženo kot družbena lastnina, pravica uporabe Aero klub Novo mesto.
– športno igrišče Straža
parc. št. 812/1, igrišče, v izmeri 1359 m2,
katastrska občina Jurka vas,
vl. št. 1852, vknjižena lastninska pravica za Partizan Telovadno društvo Straža.
3. člen
Športni objekti občinskega pomena, določeni v predhodnem členu, so javni športni objekti na območju Mestne občine Novo mesto, ki so trajno namenjeni športnim dejavnostim.
4. člen
Na podlagi določitve športnih objektov občinskega pomena se v skladu z določili zakona o športu omogoča ureditev lastninskih vprašanj na nepremičninah, ki spadajo v funkcionalno celoto športnih objektov navedenih v drugem členu tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-05-8/99-12
Novo mesto, dne 11. marca 1999.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost