Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

89. Odlok o začasni organizaciji občinske uprave, stran 158.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, odločba US RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 44/96) in 8. člena statutarnega sklepa Občine Kostel, je na predlog župana Občine Kostel Občinski svet občine Kostel na 2. seji dne 29. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o začasni organizaciji občinske uprave
1. člen
Naloge občine opravlja občinska uprava. Predstojnik občinske uprave je župan. Delo občinske uprave neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
2. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da vsa področja splošnega značaja pokriva tajnik občine.
3. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan.
4. člen
Naloge iz delovnih področij, ki s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi ne bodo pokrite, se izvedejo z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Za sklenitev pogodbenega razmerja je pooblaščen župan.
5. člen
Za zaposlene v občinski upravi, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot, kolikor ni z zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 003-12/98
Kostel, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.