Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998

Kazalo

4790. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Luče v letu 1999, stran 9710.

Občinski svet občine Luče je na podlagi 148. člena ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91-I), na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter 17. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) na 33. redni seji dne 13. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Luče v letu 1999
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Luče za leto 1999 se financiranje proračunskih potreb začasno izvaja na podlagi tega sklepa.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se praviloma uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1998. V tem obdobju je dovoljeno plačati tudi že prevzete obveznosti iz leta 1998.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja ni dovoljeno začeti z izvajanjem novih investicij, ki niso bile zajete v proračunu za leto 1998.
4. člen
Prihodki in odhodki realizirani v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Luče za leto 1999 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 002-26/98
Luče, dne 13. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Luče
Alojz Selišnik l. r.

AAA Zlata odličnost