Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995

Kazalo

3125. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa, stran 5284.

Na podlagi 5. člena zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in v skladu z uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1995 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 8/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa
1. člen
Republika Slovenija izda priložnostne kovance ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa v obsegu in z glavnimi znamenji ter drugimi značilnostmi, kakor je določeno s to uredbo.
2. člen
Ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa izda Republika Slovenija:
– priložnostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5.000 tolarjev, in sicer najmanj 1.000 kovancev v skupni nominalni vrednosti 5,000.000 tolarjev in največ 3.000 kovancev v skupni vrednosti 15,000.000 tolarjev;
– priložnostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, in sicer najmanj 3.000 kovancev v skupni nominalni vrednosti 1,500.000 tolarjev in največ 10.000 kovancev v skupni vrednosti 5,000.000 tolarjev;
– priložnostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, v količini 200.000 kovancev in v skupni vrednosti 1,000.000 tolarjev.
V prvi emisiji bo izdelano 1.000 zlatnikov, 3.000 srebrnikov in 200.000 tečajnih kovancev.
O morebitni naknadni izdelavi priložnostnih kovancev do največje dopustne količine v skladu s prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena soglasno odločata Banka Slovenije in Ministrstvo za finance.
3. člen
Priložnostni zlatniki bodo izdelani iz zlata čistine 900/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Zlatniki bodo imeli težo 7 gramov in premer 24 milimetrov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri teži odmik do enega odstotka nad težo oziroma enega odstotka pod težo.
4. člen
Priložnostni srebrniki bodo izdelani iz srebra čistine 925/1000 v posebni tehniki z ravnimi površinami visokega sijaja in matiranimi reliefnimi površinami priložnostnega motiva.
Srebrniki bodo imeli težo 15 gramov in premer 32 milimetrov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri teži odmik do enega odstotka nad težo oziroma enega odstotka pod težo.
5. člen
Priložnostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebujejo 78 odstotkov bakra, 20 odstotkov cinka in 2 odstotka niklja.
Kovanci bodo imeli težo 6,4 grama in premer 26 milimetrov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od teže do dveh odstotkov nad ali pod težo, pri premeru pa do 0,1 mm nad oziroma pod premerom.
6. člen
Videz sprednje strani zlatnikov, srebrnikov in tečajnih kovancev iz 3., 4. in 5. člena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je obris Triglava z Aljaževim stolpom. Ob zgornjem robu je krožni napis ’ALJAŽEV STOLP – 1895'. Na desni spodnji četrtini kovanca pa je portret Jakoba Aljaža.
7. člen
Videz zadnje strani vseh treh priložnostnih kovancev bo naslednji:
– na kovancu je upodobljen navzdol obrnjen enakostranični trikotnik. V sredini trikotnika je označena vrednost ’5.000 TOLARJEV’, ’500 TOLARJEV’ oziroma ’5 TOLARJEV’. Nad zgornjo stranico trikotnika je ob obodu kovanca napis ’REPUBLIKA SLOVENIJA’, pod napisom pa letnica ’1995'.
8. člen
Priložnostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po obodu nazobčani.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-12/93-2/7-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik