Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995

Kazalo

1784. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast, stran 2648.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji 8. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
1. člen
10. člen odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast se spremeni tako, da se glasi:
Revija Rast ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki izdajatelja in soizdajateljev.
Člani sveta imajo tolikšen delež glasov pri odločanju, kolikršen je njihov delež v finančnem planu sredstev izdajatelja in soizdajateljev.
2. člen
Črta se celotno poglavje pod točko V. PRAVICA DO OBJAVLJANJA (čl. 13. in 14.), zaradi česar se spremeni oštevilčenje členov tako, da sedanji členi od 15. do 22. postanejo členi od 13. do 20. in oštevilčenje poglavij tako, da dosedanji poglavji VI. in VII. postaneta poglavji V. in VI.
3. člen
Sedanji 15. člen (novi 13. člen) se dopolni tako, da se doda 3. alinea: članarina.
Sedanji 3. in 4. alinea postaneta 4. in 5.
4. člen
20. člen (novi 18. člen) se spremeni tako, da se glasi:
Kot izdajateljice lahko pristopijo tudi ostale občine in podjetja pod pogojem, da bodo sofinancirale izdajanje revije.
Pravico do članstva v svetu imajo vsi soizdajatelji v skladu z določilom 10. člena tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-3/95
Novo mesto, dne 8. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost