Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998

Kazalo

1109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1997, stran 1719.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 23. redni seji dne 18. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 1997, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu 1997:
– prihodki                    121,838.366 SIT
– odhodki                    119,892.112 SIT
3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 1,946.254 SIT se prenesejo med prihodke proračuna Občine Odranci za leto 1998 kot namenska sredstva.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 178-23/98
Odranci, dne 19. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.