Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3771. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica, stran 12940.

  
Na podlagi Akcijskega načrta iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Žirovnica za obdobje 2017–2026 (novelacija), sprejet dne 27. 10. 2016, 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14), je Občinski svet Občine Žirovnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 19/13, 8/15) se v šesti alineji prvega odstavka 3. člena črta besedilo:
»– za ogrevanje sanitarne vode«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0005/2011
Žirovnica, dne 22. decembra 2016
 
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost