Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško, stran 12871.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZavMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 17. seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 
1. člen 
V Odloku o javnem glasilu Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/07, 2/08, 62/14) se spremeni 6. člen, ki se na novo glasi:
"Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, njegov pomočnik, tehnični urednik in uredniški odbor."
2. člen 
Tretji odstavek 11. člena se dopolni tako, da se za besedo "Pred" doda še besedna zveza "imenovanjem in".
3. člen 
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
"Pomočnik odgovornega urednika in tehnični urednik 
13.a člen 
Pomočnika odgovornega urednika in tehničnega urednika imenuje župan izmed javnih uslužbencev občinske uprave za dobo pet let.
Pomočnik odgovornega urednika pomaga pri pripravi sej uredniškega odbora in pri pripravi in urejanju glasila ter skrbi za trženje oglasnega prostora.
Tehnični urednik pomaga pri tehnični pripravi glasila in postavitvi glasila za tisk ter skrbi za pripravo postopka za izbor tiskarja."
4. člen 
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Avtorski honorarji se izplačujejo za lektoriranje glasila in za prispevke, če so pripravljeni po naročilu odgovornega urednika. Višino avtorskih honorarjev za lektoriranje in za pripravo prispevkov določi župan na predlog urednika."
Drugi odstavek 15. člena postane tretji, tretji odstavek pa postane četrti.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2006
Laško, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti