Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3332. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017, stran 11267.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) za izvajanje 111. člena, prvega odstavka 112. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena, prvega odstavka 117. člena in prvega odstavka 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 
1. člen 
Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem odstavku 112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem odstavku 117. člena ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) za leto 2017 znašajo:
1.
 splošna olajšava
3.302,70 eura
 
1.1. dodatna splošna olajšava 
za zavezance s skupnimi dohodki 
do 11.166,37 eura
3.217,12 eura
 
1.2. dodatna splošna olajšava za 
zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,37 eura do 12.570,89 eura 
1.115,94 eura
2.
osebna olajšava:
 
 
–  invalidu s 100 % telesno okvaro 
17.658,84 eura
3.
posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta
2.477,03 eura
4.
posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka
2.436,92 eura
5.
posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
8.830,00 eura
6.
za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:
 
 
– drugega vzdrževanega otroka za
 212,32 eura
 
– tretjega vzdrževanega otroka za
 1.981,62 eura
 
– četrtega vzdrževanega otroka za
 3.750,93 eura
 
– petega vzdrževanega otroka za
 5.520,22 eura
 
– vse nadaljnje vzdrževane otroke za 
glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
 1.769,30 eura
 
 
7.
posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.436,92 eura
8.
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
2.819,09 eura.
2. člen 
Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2 za leto 2017 znašajo:
če znaša neto letna 
davčna osnova v eurih
znaša dohodnina v eurih
nad
do
8.021,34
16 %
8.021,34
20.400,00
1.283,41 + 27 % 
nad 8.021,34
20.400,00
48.000,00
4.625,65 + 34 % 
nad 20.400,00
48.000,00
70.907,20
14.009,65 + 39 % 
nad 48.000,00
70.907,20
22.943,46 + 50 % 
nad 70.907,20
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-659/2016/9
Ljubljana, dne 29. novembra 2016
EVA 2016-1611-0009
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost