Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2903. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 9353.

  
Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradno prečiščeno besedilo – ZGO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statut Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 12. redni seji dne 12. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 18/05, 74/05, 44/06, 16/15) se za 10. členom doda nov člen, 10.a člen, ki se glasi:
(1) »Če je dejanska raba objekta v nasprotju z rabo, določeno v Občinskem prostorskem načrtu ali v nasprotju z rabo, opredeljeno v gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen oziroma je objekt zapuščen, se šteje, da se objekt ne uporablja v skladu z občinskem prostorskim načrtom oziroma izdanim gradbenim dovoljenjem.
(2) Za objekt iz prvega odstavka tega člena se šteje objekt, ki stoji na območjih proizvodnih dejavnosti (IG – površine za industrijo in IK – gospodarske cone) in posebnih območjih (BT – površine za turizem) inse ne uporablja v skladu z občinskim prostorskim načrtom oziroma gradbenim dovoljenje najmanj 12 mesecev, na območju namenske rabe BT pa 6 mesecev.
(3) V primeru rabe objektov iz prvega odstavka tega člena se izračun nadomestila pomnoži s faktorjem 1,5, na območju namenske rabe BT pa s faktorjem 15.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Določila tretjega odstavka prvega člena tega odloka se začnejo uporabljati prvo naslednje obračunsko obdobje po preteku dveh let od sprejema tega odloka, razen za zemljišča namenske rabe BT, za katera se uporablja takoj.
Št. 42306-1/05
Sodražica, dne 12. oktobra 2016
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.