Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2313. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2016, stran 7767.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, junij 2016 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2016 v primerjavi z majem 2016 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2016 je bil –0,006.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2016 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,018.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2016 v primerjavi z majem 2016 je bil 0,006.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2016 je bil 0,013.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2016 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2016 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,003.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2016 v primerjavi s povprečjem leta 2015 je bil –0,005.
Št. 9621-88/2016/5
Ljubljana, dne 20. julija 2016
EVA 2016-1522-0022
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije