Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1950. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora, stran 6584.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 36/12) se črta besedilo petega odstavka 10. člena odloka.
2. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012-2
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.