Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016

Kazalo

1846. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi, stran 6321.

  
Na podlagi šestega odstavka 53. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito pred škodo od divjadi na nelovnih površinah, in sicer:
– na vrtovih, nasadih, sadovnjakih, drevesnicah in intenzivnih kmetijskih kulturah, ograjenih z ograjo, ki ne dovoljuje prehoda zajcu ali parkljasti divjadi, ter
– na objektih, ki se nahajajo na nelovnih površinah naselij in zaselkov, površinah, na katere dostop ni dovoljen, ter na z ograjo obdanih industrijskih in drugih objektih.
2. člen 
(ograja) 
Ograja za zaščito pred divjadjo mora biti sestavljena iz stebrov, nosilnih žic in mreže. Stebri morajo biti trdno in pokončno nameščeni v tla ter morajo imeti na vrhu premer najmanj 8 cm. Med seboj so stebri lahko oddaljeni največ 4 m. Mreža je pletena iz kovinskih žic debeline najmanj 1,8 mm ter ima velikost okenc največ 6 cm x 6 cm. Mreža mora biti napeta ter na zgornjem, srednjem in spodnjem (na tleh) delu pritrjena na nosilno žico debeline najmanj 1,8 mm.
3. člen 
(posebni pogoji za zaščito pred parkljasto divjadjo, jazbecem, poljskim zajcem, nutrijo in pižmovko) 
(1) Mreža ograje za zaščito pred navadnim jelenom, damjakom, gamsom in alpskim kozorogom mora biti visoka najmanj 150 cm. Ne glede na prejšnji člen je lahko velikost okenc na mreži ograje največ 15 cm x 15 cm. Nad mrežo morata biti napeti dve kovinski žici debeline najmanj 1,8 mm, in sicer mora biti prva žica napeta 20 cm nad vrhom mreže in druga žica 20 cm nad prvo žico. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Mreža ograje za zaščito pred srno in muflonom mora biti visoka najmanj 150 cm. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Mreža ograje za zaščito pred divjim prašičem in jazbecem mora biti visoka najmanj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. Ne glede na prejšnji člen so stebri med seboj lahko oddaljeni tudi več kot 4 m. Tam, kjer so stebri med seboj oddaljeni več kot 4 m in kjer mreže ograje zaradi trde matične podlage ali drugih ovir ni mogoče vkopati 20 cm v tla, je treba to pritrditi na tla tako, da je ni mogoče dvigniti. Spodnja nosilna žica mora biti od tal oddaljena največ 10 cm. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Mreža ograje za zaščito pred poljskim zajcem, nutrijo in pižmovko mora biti visoka najmanj 150 cm, od katerih je 20 cm vkopanih v tla. Ne glede na prejšnji člen so stebri med seboj lahko oddaljeni tudi več kot 4 m. Tam, kjer so stebri med seboj oddaljeni več kot 4 m in kjer mreže ograje zaradi trde matične podlage ali drugih ovir ni mogoče vkopati 20 cm v tla, je treba to pritrditi na tla tako, da je ni mogoče dvigniti. Spodnja nosilna žica mora biti od tal oddaljena največ 10 cm. Nad mrežo mora biti napeta ena kovinska žica debeline najmanj 1,8 mm, in sicer mora biti napeta 20 cm nad vrhom mreže. Skica ograje z navedeno mrežo je prikazana v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Za zaščito pred različnimi vrstami divjadi, ki so navedene v prvem do četrtem odstavku tega člena se lahko postavi eno ograjo, če ta hkrati izpolnjuje pogoje za zaščito pred vsako posamezno vrsto divjadi, kot so določeni v prvem do četrtem odstavku tega člena.
4. člen 
(vzdrževanost ograje) 
(1) Ograja mora biti ustrezno vzdrževana.
(2) Ograja je ustrezno vzdrževana, če je mreža napeta in nepoškodovana, nosilni stebri pa trdno nameščeni v zemljo. Površina neposredno ob ograji mora biti redno košena, in sicer v pasu 1 m za in 1 m pred ograjo oziroma do meje sosednjega zemljišča, kadar je razdalja med ograjo in mejo krajša od 1 m.
5. člen 
(odvračala pred ptiči) 
(1) Obvezna je uporaba odvračal pred ptiči, ki so kot divjad opredeljeni v predpisu, ki ureja določitev divjadi in lovnih dob, pri čemer je treba sočasno uporabljati minimalno dve različni vrsti odvračal na 1 ha nelovne površine.
(2) Odvračala iz prejšnjega odstavka so predmeti ali naprave, ki odvračajo divjad od premoženja. Lahko so mehanična, svetlobna, zvočna, kemična ipd.
6. člen 
(ostrešja objektov) 
Na ostrešjih z ograjo obdanih industrijskih in drugih objektov ter objektov na drugih nelovnih površinah iz druge alineje 1. člena tega pravilnika morajo biti zaradi preprečitve dostopa kuni zlatici, kuni belici in navadnemu polhu zračniki, prezračevalni, oddušni, solarni, antenski in drugi sistemi, ki potrebujejo odprtine v strehi, zaključeni z zaključkom. Perforacije v zaključku ne smejo biti večje od 2 cm. Sleme strehe se mora začeti in zaključiti z začetno oziroma zaključno ploščico na skrajnih slemenskih strešnikih. Kap strehe mora biti zaključen s kapnim prezračevalnim elementom oziroma s kapno rešetko, ki mora biti nameščena po celotni dolžini kapa.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi (Uradni list RS, št. 3/13).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-371/2014
Ljubljana, dne 13. junija 2016
EVA 2014-2330-0190
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti