Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1999 z dne 21. 10. 1999

Kazalo

4056. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis), stran 13027.

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije (Trichophytia bovis)
1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihofitije – Trichophytia bovis (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.
3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je ob sumu, da se je pojavila bolezen, dolžna potrditi ali pa ovreči sum.
Šteje se, da je bolezen potrjena, če se ob kliničnih znakih določi tudi povzročitelj bolezni.
4. člen
Če je bolezen potrjena, mora pooblaščena veterinarska organizacija s strokovnim navodilom na okuženem gospodarstvu določiti:
– omejitev gibanja in prometa z živalmi;
– zdravljenje živali;
– vakcinacija živali;
– DDD in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v objektih.
5. člen
Omejitev in ukrepi iz 4. člena tega navodila prenehajo veljati, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in ni bilo novih primerov bolezni ter je bila opravljena končna DDD.
6. člen
Stroški, nastali v zvezi z izvajanjem tega navodila, bremenijo skrbnika živali.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 9. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).
8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-49/99
Ljubljana, dne 28. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga I

-----------------------------------------------------------------
Bolezen     Klinični znaki
-----------------------------------------------------------------
trihofitija   - brezdlačna okrogla mesta predvsem po
         koži vratu in glave, premera 3-4 cm, pokrita
         so s krastami azbestne barve
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti