Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

1740. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 8. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, stran 6026.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)(in 57/12) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014, 7/2015) izdajam
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 8. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora 
1. člen
V Uradnem glasilu slovenskih občin št. 50/2014, z dne 7. 11. 2014 je bil objavljen Sklep o pripravi 8. sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora.
2. člen 
Dopolnjen osnutek 8. sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, ki ga je izdelalo podjetje Urbi d.o.o. se javno razgrne.
3. člen 
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1/b in na spletni strani občine: obcina.kranjska-gora.si
Javna razgrnitev bo potekala v času od 6. 6. 2016, do vključno 6. 7. 2016.
4. člen 
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, dne 15. 6. 2016, s pričetkom ob 17.00 uri.
5. člen 
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2015-15
Kranjska Gora, dne 20. maja 2016
Župan 
Občine Kranska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost