Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1703. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog, stran 5862.

  
Na podlagi četrtega odstavka 37. in četrtega odstavka 37.a člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15 – ZZelP- J) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog 
1. člen 
V Pravilniku o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10) se v četrtem odstavku 53. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kretnica se pri tem do hitrosti, ki jo določi upravljavec v svojem sistemu varnega upravljanja, ne sme poškodovati.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2015-2430-0107
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo