Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1659. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih, stran 5771.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih 
I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
1.
parc. št. 246/5 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411907)
2.
parc. št. 252/8 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411900)
3.
parc. št. 252/9 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411899)
4.
parc. št. 431/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368747)
5.
parc. št. 430/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368775)
6.
parc. št. 429/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368779)
7.
parc. št. 317/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368763)
8.
parc. št. 316/4 k.o. 1823 – DOB (ID 6368761)
9.
parc. št. 316/6 k.o. 1823 – DOB (ID 6368765)
10.
parc. št. 143/6 k.o. 1815 – DRAGA (ID 4570937)
11.
parc. št. 35/2 k.o. 1815 – DRAGA (ID 1688494)
12.
parc. št. 65/2 k.o. 1816 – Hudo (ID 4047275)
13.
parc. št. 16/14 k.o. 1827 – KRKA (ID 92775)
14.
parc. št. 16/10 k.o. 1827 – KRKA (ID 260769)
15.
parc. št. 16/9 k.o. 1827 – KRKA (ID 2275459)
16.
parc. št. 818/1 k.o. 1827 – KRKA (ID 2612118)
17.
parc. št. 818/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 1603538)
18.
parc. št. 831/46 k.o. 1827 – KRKA (ID 260771)
19.
parc. št. 831/44 k.o. 1827 – KRKA (ID 4291499)
20.
parc. št. 820/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 4458716)
21.
parc. št. 820/3 k.o. 1827 – KRKA (ID 1771281)
22.
parc. št. 819/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 1771280)
23.
parc. št. 831/40 k.o. 1827 – KRKA (ID 3448113)
24.
parc. št. 16/15 k.o. 1827 – KRKA (ID 3955839)
25.
parc. št. 817/52 k.o. 1827 – KRKA (ID 817/52)
26.
parc. št. 169/3 k.o. 1822 – MULJAVA (ID 867814)
27.
parc. št. 169/14 k.o. 1822 – MULJAVA (ID 4394373)
28.
parc. št. 814/10, k.o. 1822 – MULJAVA (ID 6557230)
29.
parc. št. 895/6 k.o. 1803 – METNAJ 6276311)
30.
parc. št. 6/4 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS (ID 3280203)
31.
parc. št. 310/3 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS (ID 5305433)
32.
parc. št. 309/4 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS (ID 3794719)
33.
parc. št. 309/2 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS (ID 1778818)
34.
parc. št. 636/4 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144376)
35.
parc. št. 632/2 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144361)
36.
parc. št. 638/4 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144378)
37.
parc. št. 639/2 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144380)
38.
parc. št. 636/6 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144348)
39.
parc. št. 634/8 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 1076932)
40.
parc. št. 634/12 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144373)
41.
parc. št. 634/10 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144371)
42.
parc. št. 633/9 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144363)
43.
parc. št. 712/265 k.o.1810 – STIČNA (ID 6396663)
44.
parc. št. 1170/6 k.o.1821 – VRHE (ID 6534349)
45.
parc. št. 1167/5 k.o.1821 – VRHE (ID 6534334)
46.
parc. št. 400/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6300697)
47.
parc. št. 394/2, k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6300700)
48.
parc. št. 391/5, k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6300702)
49.
parc. št. 386/2, k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6300688)
50.
parc. št. 391/4, k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6300703)
51.
parc. št. 387/2, k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6300687)
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0069/2016
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.