Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1654. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816 – Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9, 999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o. 1810 – Stična, stran 5770.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816 – Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9, 999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o. 1810 – Stična
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah s
parc. št. 367/2, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 40 m2,
parc. št. 367/8, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 1660 m2,
parc. št. 367/9, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 61 m2,
parc. št. 367/10, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 29 m2,
parc. št. 367/11, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 1 m2,
parc. št. 367/12, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 5 m2,
parc. št. 367/13, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 44 m2,
parc. št. 367/14, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 19 m2,
parc. št. 1578/7, k.o. 1810 – Stična v izmeri 19 m2,
parc. št. 1578/8, k.o. 1810 – Stična v izmeri 49 m2,
parc. št. 1578/9 k.o. 1810 – Stična v izmeri 4 m2,
parc. št. 999/22, k.o. 1810 – Stična v izmeri 9 m2,
parc. št. 999/23, k.o. 1810 – Stična v izmeri 42 m2,
parc. št. 999/24, k.o. 1810 – Stična v izmeri 232 m2,
parc. št. 999/25, k.o. 1810 – Stična v izmeri 50 m2,
parc. št. 999/6, k.o. 1810 – Stična v izmeri 34 m2 s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0034/2013-4-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.