Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1509. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015, stran 5267.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 izkazuje:
– prihodke v višini
10.993.370 EUR
– odhodke v višini
10.114.479 EUR
– presežek prihodkov nad odhodki
878.891 EUR
– najeto posojilo v letu 2015
230.000 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2015
765.146 EUR
2. člen 
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2015
848,50 EUR
– prihodke v višini
195.104,00 EUR
– odhodke v višini
194.577,24 EUR
– stanje na dan 31. 12. 2015
1.375,26 EUR
3. člen 
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2015 izkazuje:
– najeto posojilo v letu 2015 – SID banka
230.000,00 EUR
– likvidnostno posojilo Banka Celje 2014 – odplačilo v 2015
559.237,31 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2015 – Stanovanjski sklad
13.018,35 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2015 – Javni sklad Ribnica 2009
71.524,56 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2015 – Javni sklad Ribnica 2012
88.636,44 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2015 – OKP
10.562,32 EUR
– odplačilo glavnice v letu 2015 – SID banka 2014
22.166,64 EUR
Stanje dolga do Stanovanjskega sklada RS na dan 31. 12. 2015, znaša 
0 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2009) na dan 31. 12. 2015, znaša
570.597,97 EUR
Stanje dolga do Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica (kredit 2012) na dan 31. 12. 2015, znaša
1.034.090,68 EUR
Stanje kreditov OKP na dan 31. 12. 2015, znaša
60.463,27 EUR
Stanje kreditov SID banka (kredit 2014) na dan 31. 12. 2015, znaša
243.833,36 EUR
Stanje kredita SID banka (kredit 2015) na dan 31. 12. 2015, znaša
230.000,00 EUR
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0003/2016
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2016
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost